คำสั่ง อบต.
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 235.88 KB

คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.04 KB