มุ่งมันพัฒนา  เพื่อประชาเป็นสุข                     ยิ้มแย้ม  แจ่มใส  เต็มใจ  ให้บริการ                ตำบลหนองแวงก้าวไกล ไปข้างหน้า สู่มาตรฐาน 4 ดี  "คนดี  สุขภาพดี  รายได้ดี  สิ่งแวดล้อมดี"
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561

รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561

รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561

รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561

รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561

รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีผลงานดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปี 2561

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีผลงานดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปี 2561

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน ประจำปี 2561

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน ประจำปี 2561

โล่ห์รางวัลกองทุนหลักประกันสุขภาพดีเด่น ปี 2561

โล่ห์รางวัลกองทุนหลักประกันสุขภาพดีเด่น ปี 2561

กองทุนหลักประกันสุขภาพดีเด่น 2561

กองทุนหลักประกันสุขภาพดีเด่น 2561

โครงการทำหมันควบคุมประชากรสุนัข

โครงการทำหมันควบคุมประชากรสุนัข

มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่ประสบวาตภัย

มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่ประสบวาตภัย

100 ปี วันธงชาติไทย 28/09/2560

100 ปี วันธงชาติไทย 28/09/2560

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง (07 เม.ย. 2564 | อ่าน 55 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง (01 เม.ย. 2564 | อ่าน 44 ครั้ง)
ประกาศ อบต.หนองแวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (12 มี.ค. 2564 | อ่าน 70 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (16 ก.พ. 2564 | อ่าน 52 ครั้ง)
มาตรการประประหยัดพลังงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง (03 ธ.ค. 2563 | อ่าน 62 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (09 พ.ย. 2563 | อ่าน 65 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (30 ต.ค. 2563 | อ่าน 79 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่่ว่าง (01 มิ.ย. 2563 | อ่าน 70 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (28 พ.ย. 2562 | อ่าน 76 ครั้ง)
ประเมินความพึงพอใจ ในการให้บริการประชาชน (30 มิ.ย. 2562 | อ่าน 86 ครั้ง)
 
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
วาแล้ว วาน 16 ม.ค. 2565
megaslot นาย 16 ม.ค. 2565
pg ออนไลน์ เบลล่า 12 ม.ค. 2565
pg สล็อต ออมสิน 28 ธ.ค. 2564
โอไมครอน นิยายเหมียวๆ 27 ธ.ค. 2564
พีจี สุดมันส์ เบลล่า 14 ธ.ค. 2564
หิ่งห้อย นิยายแมวๆ 13 ธ.ค. 2564
หาอะไรอ่านเล่นๆ นิยายแมวๆ 08 พ.ย. 2564
อ่านสนุกลุกนั่งสบาย มังงะดีมาก 25 ต.ค. 2564
สำหรับครับคนชอบอ่านการ์ตูน มังงะดีมาก 18 ต.ค. 2564
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (06 ต.ค. 2564 | อ่าน 36 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางยู) พร้อมฝาตะแกรงเหล็กบ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค. 2564 | อ่าน 46 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)) (16 มี.ค. 2564 | อ่าน 38 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านธาตุทอง หมู่ที่ ๘ (จุดที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04 มี.ค. 2564 | อ่าน 47 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (สองข้างทาง) บ้านโนนคำ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04 มี.ค. 2564 | อ่าน 48 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนตลาด หมู่ที่ ๖ (จุดที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04 มี.ค. 2564 | อ่าน 46 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนตลาด หมู่ที่ ๖ (จุดที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04 มี.ค. 2564 | อ่าน 45 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านธาตุทอง หมู่ที่ ๘ (จุดที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04 มี.ค. 2564 | อ่าน 49 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุง หมู่ที่ ๙ (จุดที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04 มี.ค. 2564 | อ่าน 41 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุง หมู่ที่ ๙ (จุดที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04 มี.ค. 2564 | อ่าน 44 ครั้ง)
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
จ้างเหมาขุดลอกเพื่อวางท่อระบายน้ำเข้าสู่สระน้ำหนองตุงลุง บ้านโนนตลาด หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อน้ำดื่ม กาแฟ และอื่น ๆ เพื่อบริการประชาชน ตามโครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติภัยทางถนนและให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยและวัสดุส่งเสริมการจัดการศึกษาอื่นๆ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีการศึกษา 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ่อพักระบายน้ำเข้าสระบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ จุด บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการดำเนินการการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินท (25 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างจัดทำป้ายไวนิลติดแผ่นไม้อัดพร้อมติดตั้ง ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โ (25 พ.ย. 2564) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างจัดทำป้ายไวนิลติดแผ่นไม้อัดพร้อมติดตั้ง ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โ (24 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 
รายชื่อผู้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2560
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 (14 ธ.ค. 2559 | อ่าน 330 ครั้ง)
บ้านสำโรง หมู่ที่ 2 (14 ธ.ค. 2559 | อ่าน 325 ครั้ง)
บ้านจารย์ หมู่ที่ 3 (14 ธ.ค. 2559 | อ่าน 239 ครั้ง)
บ้านหนองคู หมู่ที่ 4 (14 ธ.ค. 2559 | อ่าน 356 ครั้ง)
บ้านคูขาด หมู่ที่ 5 (14 ธ.ค. 2559 | อ่าน 304 ครั้ง)
บ้านโนนตลาด หมู่ที่ 6 (14 ธ.ค. 2559 | อ่าน 324 ครั้ง)
บ้านหนองตราด หมู่ที่ 7 (14 ธ.ค. 2559 | อ่าน 301 ครั้ง)
บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 8 (14 ธ.ค. 2559 | อ่าน 324 ครั้ง)
บ้านกุง หมู่ที่ 9 (14 ธ.ค. 2559 | อ่าน 317 ครั้ง)
บ้านโนนคำ หมู่ที่ 10 (14 ธ.ค. 2559 | อ่าน 394 ครั้ง)
 
รายชื่อผู้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 (14 ธ.ค. 2559 | อ่าน 290 ครั้ง)
บ้านสำโรง หมู่ที่ 2 (14 ธ.ค. 2559 | อ่าน 313 ครั้ง)
บ้านจารย์ หมู่ที่ 3 (14 ธ.ค. 2559 | อ่าน 315 ครั้ง)
บ้านหนองคู หมู่ที่ 4 (14 ธ.ค. 2559 | อ่าน 310 ครั้ง)
บ้านคูขาด หมู่ที่ 5 (14 ธ.ค. 2559 | อ่าน 545 ครั้ง)
บ้านโนนตลาด หมู่ที่ 6 (14 ธ.ค. 2559 | อ่าน 366 ครั้ง)
บ้านหนองตราด หมู่ที่ 7 (14 ธ.ค. 2559 | อ่าน 398 ครั้ง)
บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 8 (14 ธ.ค. 2559 | อ่าน 408 ครั้ง)
บ้านกุง หมู่ที่ 9 (14 ธ.ค. 2559 | อ่าน 298 ครั้ง)
บ้านโนนคำ หมู่ที่ 10 (14 ธ.ค. 2559 | อ่าน 336 ครั้ง)
 
งานแผนที่ภาษี
แผนที่ แบ่งเขต(ZONE) (18 ก.ค. 2560 | อ่าน 531 ครั้ง)
แผนที่ แบ่งเขตย่อย(BLOCK) (18 ก.ค. 2560 | อ่าน 526 ครั้ง)
แผนที่ แปลงที่ดิน (18 ก.ค. 2560 | อ่าน 357 ครั้ง)
แผนที่ เขตปกครอง (18 ก.ค. 2560 | อ่าน 293 ครั้ง)
แผ่นผับแผนที่ภาษี (13 ก.ค. 2560 | อ่าน 371 ครั้ง)
 
กิจการประปา อบต.หนองแวง
สรุปผลความพึงพอใจกิจการประปา (10 ส.ค. 2560 | อ่าน 320 ครั้ง)
แบบสำรวจความพึงพอใจกิจการประปา (10 ส.ค. 2560 | อ่าน 344 ครั้ง)
หลักเกณฑ์การใช้น้ำประปา (13 ก.ค. 2560 | อ่าน 325 ครั้ง)
แบบฟอร์มขอใช้น้ำประปา (13 ก.ค. 2560 | อ่าน 880 ครั้ง)
บันทึกข้อตกลง (MOU) (13 ก.ค. 2560 | อ่าน 913 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำประปา (13 ก.ค. 2560 | อ่าน 401 ครั้ง)
 
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองแวง
 
การให้บริการประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2561 (19 พ.ย. 2561 | อ่าน 92 ครั้ง)
ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (19 พ.ย. 2561 | อ่าน 85 ครั้ง)
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) (04 ธ.ค. 2561 | อ่าน 110 ครั้ง)
งบแสดงฐานะทางการเงิน (04 ธ.ค. 2561 | อ่าน 97 ครั้ง)
สรุปมติ-ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุม คตช. 9(7) (04 ธ.ค. 2561 | อ่าน 107 ครั้ง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (04 ธ.ค. 2561 | อ่าน 86 ครั้ง)
ข้อบัญญัติงบประมาณ (04 ธ.ค. 2561 | อ่าน 98 ครั้ง)
แผนการดำเนินงาน (04 ธ.ค. 2561 | อ่าน 100 ครั้ง)
โครงสร้างองค์กร มาตรา 7(1) (04 ธ.ค. 2561 | อ่าน 114 ครั้ง)
อำนาจหน้าที่ มาตรา 7(2) (04 ธ.ค. 2561 | อ่าน 102 ครั้ง)
สถานที่ติดต่อ มาตรา 7(3) (04 ธ.ค. 2561 | อ่าน 165 ครั้ง)
นโยบายหรือการตีความ มาตร9(2) (04 ธ.ค. 2561 | อ่าน 106 ครั้ง)
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานงบแสดงฐานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (19 ต.ค. 2564 | อ่าน 53 ครั้ง)
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (20 ต.ค. 2563 | อ่าน 97 ครั้ง)
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม) (28 ม.ค. 2563 | อ่าน 171 ครั้ง)
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (19 ต.ค. 2562 | อ่าน 192 ครั้ง)
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (12 ต.ค. 2561 | อ่าน 595 ครั้ง)
 
ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มิ.ย. 2564 | อ่าน 26 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มิ.ย. 2564 | อ่าน 29 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มิ.ย. 2564 | อ่าน 27 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บต ๑๑๗๗ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 2564 | อ่าน 43 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการค่าแรงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บต ๑๑๗๗ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 2564 | อ่าน 36 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย. 2564 | อ่าน 36 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย. 2564 | อ่าน 37 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กลม ๘๖๐ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย. 2564 | อ่าน 37 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 เม.ย. 2564 | อ่าน 38 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม กาแฟและอื่นๆเพื่อบริการประชาชน ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 เม.ย. 2564 | อ่าน 42 ครั้ง)
 
คู่มือการปฏิบัติงานของ อบต.หนองแวง
 
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (11 ม.ค. 2565 | อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2565 (11 ม.ค. 2565 | อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 (11 ม.ค. 2565 | อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 (23 ธ.ค. 2564 | อ่าน 13 ครั้ง)
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (23 ธ.ค. 2564 | อ่าน 10 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย (15 ธ.ค. 2564 | อ่าน 39 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (15 ธ.ค. 2564 | อ่าน 48 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 (22 พ.ย. 2564 | อ่าน 61 ครั้ง)
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 (22 พ.ย. 2564 | อ่าน 56 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประชาสัมพันธืการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ 2565 (29 ต.ค. 2564 | อ่าน 61 ครั้ง)
 
กองช่าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อติดต่อการทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (13 พ.ค. 2563 | อ่าน 119 ครั้ง)
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรับสมัครนักเรียนและเพื่อแนบประกอบคำร้องอื่นๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง (13 พ.ค. 2563 | อ่าน 53 ครั้ง)
 
งานสวัสดิการสังคม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง (13 พ.ค. 2563 | อ่าน 43 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง (13 พ.ค. 2563 | อ่าน 55 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง (13 พ.ค. 2563 | อ่าน 47 ครั้ง)
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำรายเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (04 ม.ค. 2565 | อ่าน 0 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (30 พ.ย. 2564 | อ่าน 2 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (30 ก.ย. 2564 | อ่าน 25 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (02 ส.ค. 2564 | อ่าน 118 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (30 มิ.ย. 2564 | อ่าน 30 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (01 มิ.ย. 2564 | อ่าน 30 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (30 เม.ย. 2564 | อ่าน 32 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (02 มี.ค. 2564 | อ่าน 45 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (01 ก.พ. 2564 | อ่าน 38 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (04 ม.ค. 2564 | อ่าน 32 ครั้ง)
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. ๑๖๔ - ๐๔ สายบ้านหนองตราด หมู่ที่ ๗ - บ้านอำปึล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 ก.ย. 2564 | อ่าน 42 ครั้ง)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. ๑๖๔ - ๐๔ สายบ้านหนองตราด หมู่ที่ ๗ - บ้านธาตุทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02 ก.ย. 2564 | อ่าน 25 ครั้ง)
 
ประกาศ ราคากลางจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านคูขาด ตำบลหนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 พ.ค. 2563 | อ่าน 49 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. ๑๖๔-๐๗ สายบ้านสำโรงหมู่ที่ ๒ ตำบลหนองแวง เชื่อมต่อบ้านดู่น้อย ตำบลดู่ (30 มี.ค. 2563 | อ่าน 47 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. ๑๖๔-๐๕ สายบ้านโนนตลาดหมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแวง เชื่อมต่อบ้านสะแกสน ตำบลปราสาท (27 มี.ค. 2563 | อ่าน 39 ครั้ง)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (สองข้างทาง) จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ส.ค. 2564 | อ่าน 30 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. ๑๖๔ - ๐๔ สายบ้านหนองตราด หมู่ที่ ๗ - บ้านธาตุทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ส.ค. 2564 | อ่าน 27 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. ๑๖๔ - ๐๔ สายบ้านสำโรง หมู่ที่ ๒ - บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ส.ค. 2564 | อ่าน 40 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนคำ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ส.ค. 2564 | อ่าน 34 ครั้ง)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนและให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ธ.ค. 2564 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกเพื่อวางท่อระบายน้ำเข้าสู่สระน้ำหนองตุงลุง บ้านโนนตลาด หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ธ.ค. 2564 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ทะเบียน ๔๐-๐๑๐๙ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 2564 | อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการค่าแรงซ่อมแซมรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ทะเบียน ๔๐-๐๑๐๙ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 2564 | อ่าน 1 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน บต ๑๑๗๗ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ธ.ค. 2564 | อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการค่าแรงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน บต ๑๑๗๗ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ธ.ค. 2564 | อ่าน 1 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ่อพักระบายน้ำเข้าสระบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ จุด บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07 ธ.ค. 2564 | อ่าน 5 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03 ธ.ค. 2564 | อ่าน 5 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายไวนิลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03 ธ.ค. 2564 | อ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการดำเนินการการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ย. 2564 | อ่าน 5 ครั้ง)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญของรางวัล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิีเฉพาะเจาะจง (30 ธ.ค. 2564 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม กาแฟ และอื่นๆเพื่อบริการประชาชน ตามโครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติภัยทางถนนและให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฯ โดยวิีเฉพาะเจาะจง (23 ธ.ค. 2564 | อ่าน 3 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ธ.ค. 2564 | อ่าน 3 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ธ.ค. 2564 | อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ธ.ค. 2564 | อ่าน 4 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ธ.ค. 2564 | อ่าน 3 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ย. 2564 | อ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ย. 2564 | อ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ย. 2564 | อ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ย. 2564 | อ่าน 9 ครั้ง)
 
เปลี่ยนแปลง - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (15 พ.ย. 2564 | อ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (06 ต.ค. 2564 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (09 ก.ย. 2564 | อ่าน 21 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (31 ส.ค. 2564 | อ่าน 24 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (26 ส.ค. 2564 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (13 ส.ค. 2564 | อ่าน 30 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (13 ส.ค. 2564 | อ่าน 93 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (11 มิ.ย. 2564 | อ่าน 24 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (09 มิ.ย. 2564 | อ่าน 22 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (20 พ.ค. 2564 | อ่าน 28 ครั้ง)
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ สำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙ (coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) (14 ต.ค. 2564 | อ่าน 24 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ ( เดือนกรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๔ - เดือนกันยายน พ.ศ ๒๕๖๔) (30 ก.ย. 2564 | อ่าน 16 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ ( เดือนเมษายน พ.ศ ๒๕๖๔ - เดือนมิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๔) (30 มิ.ย. 2564 | อ่าน 21 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ ( เดือนมกราคม พ.ศ ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม พ.ศ ๒๕๖๔) (31 มี.ค. 2564 | อ่าน 18 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ ( เดือนตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๓ - เดือนธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๓) (11 ม.ค. 2564 | อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ ( เดือนกรกฏาคม พ.ศ ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน พ.ศ ๒๕๖๓) (05 ต.ค. 2563 | อ่าน 27 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ ( เดือนเมษายน พ.ศ ๒๕๖๓ - เดือนมิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๓) (17 ก.ค. 2563 | อ่าน 28 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ ( เดือนมกราคม พ.ศ ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม พ.ศ ๒๕๖๓) (17 เม.ย. 2563 | อ่าน 30 ครั้ง)
ประการศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ ( เดือนตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๒ - เดือนธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๒) (30 ม.ค. 2563 | อ่าน 33 ครั้ง)
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 
ประกาศวิจาร์ณร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศร่างวิจารณ์เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. ๑๖๔ - ๐๔ สายบ้านหนองตราด หมู่ที่ ๗ - บ้านอำปึล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07 ก.ย. 2564 | อ่าน 21 ครั้ง)
ประกาศร่างวิจาร์ณเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. ๑๖๔ - ๐๔ สายบ้านหนองตราด หมู่ที่ ๗ - บ้านธาตุทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 ส.ค. 2564 | อ่าน 25 ครั้ง)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. ๑๖๔ - ๐๔ สายบ้านหนองตราด หมู่ที่ ๗ - บ้านอำปึล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 ก.ย. 2564 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. ๑๖๔ - ๐๔ สายบ้านหนองตราด หมู่ที่ ๗ - บ้านธาตุทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ก.ย. 2564 | อ่าน 21 ครั้ง)
 
ประกาศ ราคากลางจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโนนตลาด หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีคัดเลือก (28 ต.ค. 2564 | อ่าน 21 ครั้ง)
 
แบสำรวจความคิดเห็น
ใครควรเป็นผู้บริหารกิจการประปาในหมู่บ้าน ตำบล
อบต.หรือ เทศบาล
หมู่บ้าน (กรรมการบริหารประปา)
ดูผลโหวด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/02/2015
ปรับปรุง 13/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 261863
Page Views 535594
 
    มกราคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
ปฏิทินกิจกรรม
29 เม.ย. 2564
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564
21 ต.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563
15 ต.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563
20 ธ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
18 ธ.ค. 2561
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
17 ธ.ค. 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เทพกระษัตรี จ.ภูเก็ต
03 ธ.ค. 2561
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ประจำเดือนธันวาคม 2561