งานสวัสดิการสังคม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 228.59 KB
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2563   อ่าน 57 ครั้ง