งานสวัสดิการสังคม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 233.78 KB
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2563   อ่าน 47 ครั้ง