ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID ๑๙))
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 346.36 KB
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2564   อ่าน 44 ครั้ง