ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ สำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙ (coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 729.76 KB
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2564   อ่าน 43 ครั้ง