งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ( (11 ม.ค. 2565 | อ่าน 16 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2565 ( (11 ม.ค. 2565 | อ่าน 15 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 ( (11 ม.ค. 2565 | อ่าน 17 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 ( (23 ธ.ค. 2564 | อ่าน 28 ครั้ง))
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ( (23 ธ.ค. 2564 | อ่าน 23 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ( (15 ธ.ค. 2564 | อ่าน 49 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( (15 ธ.ค. 2564 | อ่าน 57 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 ( (22 พ.ย. 2564 | อ่าน 68 ครั้ง))
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 ( (22 พ.ย. 2564 | อ่าน 66 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประชาสัมพันธืการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ 2565 ( (29 ต.ค. 2564 | อ่าน 73 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ( (06 ต.ค. 2564 | อ่าน 54 ครั้ง))
อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564 ( (24 พ.ค. 2564 | อ่าน 57 ครั้ง))
โครงการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2564 ( (24 พ.ค. 2564 | อ่าน 55 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีผ่านแบบฟอร์มการชำระเงิน ผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ( (20 พ.ค. 2564 | อ่าน 47 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ขอให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ชำระภาษี ( (05 เม.ย. 2564 | อ่าน 64 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 ( (08 ก.พ. 2564 | อ่าน 72 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564 ( (08 ก.พ. 2564 | อ่าน 61 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ( (21 ธ.ค. 2563 | อ่าน 65 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมราคาประเมิรทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 ( (21 ธ.ค. 2563 | อ่าน 62 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรือง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ( (06 พ.ย. 2563 | อ่าน 121 ครั้ง))