กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรับสมัครนักเรียนและเพื่อแนบประกอบคำร้องอื่นๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ( (13 พ.ค. 2563 | อ่าน 56 ครั้ง))