ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ( (06 ต.ค. 2564 | อ่าน 39 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางยู) พร้อมฝาตะแกรงเหล็กบ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (26 มี.ค. 2564 | อ่าน 53 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)) ( (16 มี.ค. 2564 | อ่าน 44 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านธาตุทอง หมู่ที่ ๘ (จุดที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (04 มี.ค. 2564 | อ่าน 53 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (สองข้างทาง) บ้านโนนคำ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (04 มี.ค. 2564 | อ่าน 51 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนตลาด หมู่ที่ ๖ (จุดที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (04 มี.ค. 2564 | อ่าน 53 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนตลาด หมู่ที่ ๖ (จุดที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (04 มี.ค. 2564 | อ่าน 50 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านธาตุทอง หมู่ที่ ๘ (จุดที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (04 มี.ค. 2564 | อ่าน 56 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุง หมู่ที่ ๙ (จุดที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (04 มี.ค. 2564 | อ่าน 44 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุง หมู่ที่ ๙ (จุดที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (04 มี.ค. 2564 | อ่าน 49 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางยู) พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก บ้านจารย์ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (04 มี.ค. 2564 | อ่าน 39 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (สองข้างทาง) บ้านหนองตราด หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (04 มี.ค. 2564 | อ่าน 23 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (สองข้างทาง) บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (04 มี.ค. 2564 | อ่าน 31 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางยู) พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก บ้านหนองคู หมู่ที่ ๔ (จุดที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (04 มี.ค. 2564 | อ่าน 34 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางยู) พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก บ้านหนองคู หมู่ที่ ๔ (จุดที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (04 มี.ค. 2564 | อ่าน 32 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางยู) พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (04 มี.ค. 2564 | อ่าน 29 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านคูขาด หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (02 ก.พ. 2564 | อ่าน 35 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. ๑๖๔-๐๔ สายบ้านหนองตราด หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองแวง - บ้านอำปึล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( (11 ม.ค. 2564 | อ่าน 44 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. ๑๖๔-๐๔ สายบ้านหนองตราด หมู่ที่ ๗ - บ้านธาตุทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( (11 ม.ค. 2564 | อ่าน 30 ครั้ง))
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ ๑๖๔-๐๔ สายบ้านหนองตราด หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองแวง - บ้านอำปึล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( (16 ธ.ค. 2563 | อ่าน 36 ครั้ง))