สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำรายเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ( (04 ม.ค. 2565 | อ่าน 8 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ( (30 พ.ย. 2564 | อ่าน 14 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ( (30 ก.ย. 2564 | อ่าน 35 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ( (02 ส.ค. 2564 | อ่าน 132 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ( (30 มิ.ย. 2564 | อ่าน 44 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ( (01 มิ.ย. 2564 | อ่าน 37 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ( (30 เม.ย. 2564 | อ่าน 42 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ( (02 มี.ค. 2564 | อ่าน 56 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ( (01 ก.พ. 2564 | อ่าน 49 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ( (04 ม.ค. 2564 | อ่าน 41 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ( (01 ธ.ค. 2563 | อ่าน 45 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ( (02 พ.ย. 2563 | อ่าน 46 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ( (26 ต.ค. 2563 | อ่าน 36 ครั้ง))
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ( (07 ต.ค. 2563 | อ่าน 39 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ( (05 ส.ค. 2563 | อ่าน 44 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ( (03 ก.ค. 2563 | อ่าน 52 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ( (01 มิ.ย. 2563 | อ่าน 37 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ( (02 พ.ค. 2563 | อ่าน 44 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ( (01 เม.ย. 2563 | อ่าน 46 ครั้ง))
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ( (02 มี.ค. 2563 | อ่าน 44 ครั้ง))