ประกาศ ราคากลางจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านคูขาด ตำบลหนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( (25 พ.ค. 2563 | อ่าน 63 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. ๑๖๔-๐๗ สายบ้านสำโรงหมู่ที่ ๒ ตำบลหนองแวง เชื่อมต่อบ้านดู่น้อย ตำบลดู่ ( (30 มี.ค. 2563 | อ่าน 57 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. ๑๖๔-๐๕ สายบ้านโนนตลาดหมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแวง เชื่อมต่อบ้านสะแกสน ตำบลปราสาท ( (27 มี.ค. 2563 | อ่าน 48 ครั้ง))