ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (สองข้างทาง) จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (31 ส.ค. 2564 | อ่าน 34 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. ๑๖๔ - ๐๔ สายบ้านหนองตราด หมู่ที่ ๗ - บ้านธาตุทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (31 ส.ค. 2564 | อ่าน 31 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. ๑๖๔ - ๐๔ สายบ้านสำโรง หมู่ที่ ๒ - บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (31 ส.ค. 2564 | อ่าน 50 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนคำ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (30 ส.ค. 2564 | อ่าน 38 ครั้ง))