ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญของรางวัล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิีเฉพาะเจาะจง ( (30 ธ.ค. 2564 | อ่าน 7 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม กาแฟ และอื่นๆเพื่อบริการประชาชน ตามโครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติภัยทางถนนและให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฯ โดยวิีเฉพาะเจาะจง ( (23 ธ.ค. 2564 | อ่าน 6 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (16 ธ.ค. 2564 | อ่าน 8 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (16 ธ.ค. 2564 | อ่าน 6 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (16 ธ.ค. 2564 | อ่าน 8 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (16 ธ.ค. 2564 | อ่าน 7 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิีเฉพาะเจาะจง ( (25 พ.ย. 2564 | อ่าน 11 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิีเฉพาะเจาะจง ( (25 พ.ย. 2564 | อ่าน 11 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิีเฉพาะเจาะจง ( (25 พ.ย. 2564 | อ่าน 9 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (23 พ.ย. 2564 | อ่าน 10 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (18 พ.ย. 2564 | อ่าน 16 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (16 พ.ย. 2564 | อ่าน 16 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (16 พ.ย. 2564 | อ่าน 17 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (16 พ.ย. 2564 | อ่าน 15 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าหมึก printronix p๘๐๐๐ ตามโครงการการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (02 พ.ย. 2564 | อ่าน 19 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ให้กับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษาปีที ๑-๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (29 ต.ค. 2564 | อ่าน 21 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไปมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (17 ก.ย. 2564 | อ่าน 35 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (16 ก.ย. 2564 | อ่าน 27 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (16 ก.ย. 2564 | อ่าน 25 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (16 ก.ย. 2564 | อ่าน 23 ครั้ง))