เปลี่ยนแปลง - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ( (15 พ.ย. 2564 | อ่าน 14 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ( (06 ต.ค. 2564 | อ่าน 21 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ( (09 ก.ย. 2564 | อ่าน 21 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ( (31 ส.ค. 2564 | อ่าน 25 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ( (26 ส.ค. 2564 | อ่าน 20 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ( (13 ส.ค. 2564 | อ่าน 30 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ( (13 ส.ค. 2564 | อ่าน 94 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ( (11 มิ.ย. 2564 | อ่าน 24 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ( (09 มิ.ย. 2564 | อ่าน 22 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ( (20 พ.ค. 2564 | อ่าน 29 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ( (20 พ.ค. 2564 | อ่าน 27 ครั้ง))