รายชื่อผู้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 ( (14 ธ.ค. 2559 | อ่าน 295 ครั้ง))
บ้านสำโรง หมู่ที่ 2 ( (14 ธ.ค. 2559 | อ่าน 318 ครั้ง))
บ้านจารย์ หมู่ที่ 3 ( (14 ธ.ค. 2559 | อ่าน 322 ครั้ง))
บ้านหนองคู หมู่ที่ 4 ( (14 ธ.ค. 2559 | อ่าน 315 ครั้ง))
บ้านคูขาด หมู่ที่ 5 ( (14 ธ.ค. 2559 | อ่าน 549 ครั้ง))
บ้านโนนตลาด หมู่ที่ 6 ( (14 ธ.ค. 2559 | อ่าน 371 ครั้ง))
บ้านหนองตราด หมู่ที่ 7 ( (14 ธ.ค. 2559 | อ่าน 403 ครั้ง))
บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 8 ( (14 ธ.ค. 2559 | อ่าน 413 ครั้ง))
บ้านกุง หมู่ที่ 9 ( (14 ธ.ค. 2559 | อ่าน 303 ครั้ง))
บ้านโนนคำ หมู่ที่ 10 ( (14 ธ.ค. 2559 | อ่าน 341 ครั้ง))
บ้านน้อนพัฒนา หมู่ที่ 11 ( (14 ธ.ค. 2559 | อ่าน 228 ครั้ง))